Tin Tức

Lễ Giỗ Tổ Hàn Bái lần thứ 91 được tổ chức ở thành phố Gaithersburg, Maryland vào ngày 11 tháng 5 năm 2019.

Xin bấm vào đây để xem hình
Đọc Tiếp....

Home

logo Hàn Bái Kung Fu (HBKF) là một môn võ tuy có nguồn gốc từ Thiếu Lâm Nam Phái nhưng đã được cải sửa lại cho phù hợp với người Việt Nam. Ngày nay, HBKF đã phát triển từ trong nước ra đến hải ngoại. Qua trang web này, mời các bạn tìm hiểu qua về nguồn gốc, kỷ thuật cùng các tin tức liên quan đến sinh hoạt của bộ môn tại Hoa Kỳ.

Các lớp học:

Địa chỉ Ngày giờ
Casey Community Center
810 Frederick Avenue
Gaithersburg, MD 20877
Thứ Bảy: 2:30pm - 4:00pm
Glen Haven Elementary School
10900 Inwood Avenue
Silver Spring, MD 20902
Thứ Tư: 6:30 pm - 8:30 pm
Chùa Giác Hoàng
5401 - 16th Street
N.W. Washington, D.C. 20011
Chu Nhat: 9 am -10:15 am