Tin Tức

Lễ Giỗ Tổ Hàn Bái lần thứ 90 được tổ chức ở thành phố Gaithersburg, Maryland vào ngày 5 tháng 5 năm 2018.

Xin bấm vào đây để xem hình
Đọc Tiếp....

Tin Tức

Lễ Giỗ Tổ Hàn Bái lần thứ 89 được tổ chức ở thành phố Gaithersburg, Maryland vào ngày 6 tháng 5 năm 2017. Xin bấm vào đây để xem hình

Xin bấm vào đây để xem hình Giổ Tổ Hàn Bái lần thứ 85 năm 2013.

Xin bấm vào đây để xem video Hàn Bái trên SBTN năm 2011.

Ngày 30 tháng mười năm 2004, Hội Khuyến Học Lasan tuyên dương HBKF cùng Câu Lạc Bộ Học Tập của Giới Trẻ Việt Nam và Đoàn Hướng Đạo Thăng Long về những đóng góp tích cực cho thanh thiếu niên vùng Hoa Thịnh Đốn). Xin bấm vào đây để xem hình.

Thầy Huỳnh văn Mĩ, người sáng lập ra HBKF, qua đời vào ngày 10 tháng 4 năm 2004 tại thành phố Garden Grove, California, hưởng thọ 92 tuổi. Ngoài người thân và học trò, các cựu môn sinh Hàn Bái Đường ở California, võ sư Nguyễn Việt Bằng cùng hai cao đồ từ Maryland cũng qua để chịu tang. Xin bấm vào đây để xem hình.

Đại sư phụ Vũ Bá Oai thất lộc ngày 27 tháng giêng năm 2001 tại Orange County, California, hưởng thọ 100 tuổi.