Tin Tức

Lễ Giỗ Tổ Hàn Bái lần thứ 95 sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều, ngày 6 tháng 5 năm 2023 tại trường Cannon Road Elementary School
Đọc Tiếp....

Kỹ Thuật

Master Nguyen Bang Thầy Nguyễn Việt Bằng

Với phưong châm “cần tinh không cần đa” Hàn Bái Kung Fu chú trọng vào việc chuyên luyện hơn là tập nhiều bài bản quyền thế. Chưong trình huấn luyện có tất cả năm bài quyền, nhưng chỉ có hai bài cơ bản là Ngũ Lộ Mai Hoa Quyền và Liên Hoa Bát Bộ Quyền. Vũ khí bao gồm côn, kiếm và song tô. Kỷ thuật Hàn Bái dựa trên nguyên lý nhị nguyên, mềm dẽo, buông lõng và chỉ phát lực vào cuối đòn. Thân thủ bộ pháp đồng nhất, tránh những động tác hoa mỹ thừa thải. Mục đích của người luyện võ là đạt được sự tập trung, tự chủ, kiểm soát được hơi thở và nhịp nhàng tiến thoái công thủ hợp lý.

Bộ môn Hàn Bái Kung Fu bắt đầu phát triển tại Hoa Kỳ từ năm 1993, sau khi võ sư Nguyễn Việt Bằng định cư ở tiểu bang Maryland và mở lớp võ ở vùng Silver Spring thuộc quận Montgomery. Lớp võ không chỉ chuyên chú vào việc rèn luyện võ thuật mà còn tham gia tích cực trong sinh hoạt cộng đồng, đóng góp vào công tác từ thiện tại Hoa Kỳ cũng như ở quê nhà.

Xem Han Bai Kungfu Video Clips: