Tin Tức

Lễ Giỗ Tổ Hàn Bái lần thứ 95 sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày 6 tháng 5 năm 2023 tại trường Cannon Road Elementary School
Đọc Tiếp....

HBKF ở Việt Nam

logo Được sự đồng ý và khuyến khích của các sư phụ đặc biệt là Chưởng môn Nguyễn Việt Bằng và với mục đích tiếp tục bảo tồn và phát huy kỹ thuật Hàn Bái tại Việt Nam, năm 2007 nhóm huấn luyện viên bao gồm Vũ Chân Hy Vũ và Lưu Quốc Khang đã mở một câu lạc bộ để hướng dẫn các kỹ thuật Hàn Bái tại trường Du lịch Khôi Việt vào các buổi sáng cuối tuần. Đa số các môn sinh ở đây là học viên của trường và con em các thân hữu của Hàn Bái. Từ 2012 cho đến nay, câu lạc bộ Hàn Bái chuyển hoạt động về trung tâm ngoại ngữ Anh Văn Hội Việt Mỹ. Các kỹ thuật được hướng dẫn tại đây cũng không ngoài những kỹ thuật đặc thù của môn phái bao gồm: các bài quyền đặc trưng, các bài đối luyện, Mai hoa thung, kỹ thuật thủ pháp, bộ pháp, cước pháp, giao đấu và các bài tập hít thở dưỡng sinh. Qua quá trình gần 8 năm hoạt động, câu lạc bộ Hàn Bái đã từng bước phát triển vững vàng nhờ tâm huyết của ban huấn luyện và sự hỗ trợ tích cực về mặt tổ chức và kỹ thuật của sư phụ Huỳnh Văn Lộc, một trong những cao đồ của đại sư phụ Huỳnh Văn Mĩ - Chưởng môn đời thứ nhất Hàn Bái Công Phu. Câu lạc bộ Hàn Bái với phương châm hoạt động phi lợi nhuận thực sự là một sân chơi cuối tuần không những cho các bạn thanh thiếu niên, mà còn là nơi tập luyện để giúp cho mọi người nâng cao sức khỏe, lòng tự tin, giảm căng thẳng và còn có thể tự bảo vệ bản thân và gia đình lúc cần thiết.