Tin Tức

Lễ Giỗ Tổ Hàn Bái lần thứ 95 sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày 6 tháng 5 năm 2023 tại trường Cannon Road Elementary School
Đọc Tiếp....

Lịch Sử - Vào Miền Nam

Huynh Mi and Vu Ba Oai Thầy Huỳnh Mi and Vũ Bá Oai

Cuối thập niên hai mươi, ông Oai vào miền Nam với ý nguyện truyền bá môn võ thuật Hàn Bái tại đây. Thời gian đầu do chưa có điều kiện, ông chỉ thâu nhận một số ít môn đồ đến luyện tập tại tư gia. Đó là nhóm cao đồ đầu tiên gồm các ông Mai văn Khuê, Đỗ Dư Ánh, Trương Minh Lắm, Huỳnh văn Mĩ. Sau đó là nhóm các ông Nguyễn Anh Tài, Vưong Quan Ba…

Năm 1950 ông Oai đúng tên xin mở Hàn Bái Đường tại Sài gòn với thành phần trưởng tràng Huỳnh văn Mĩ, huấn luyện viên chính Nguyễn Anh Tài, phụ tá huấn luyện viên Mai văn Khuê và Vưong Quan Ba. Trong thời gian hoạt động của Hàn Bái Đường ở Sài Gòn, các ông Nguyễn Anh Tài, Mai văn Khuê và Vương Quan Ba trực tiếp đứng sân thường xuyên. Về sau khi Hàn Bái Đường đưa cả Nhu Đạo và Hiệp Khí Đạo vào chương trình huấn luyện, ông Huỳnh văn Mĩ rút khỏi Hàn Bái Đường vì ông cho rằng chương trình huấn luyện ôm đồm đó sẽ làm chậm sự phát triển của môn phái. Thật vậy, trong số võ sinh Hàn Bái Đường trước kia, sau khi võ đường ngưng hoạt động vào năm 1960, đã không có ai đủ khả năng để chính thức truyền dạy quyền thuật Hàn Bái, trừ một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi là anh Hà Kim Danh, hiện đang ở nam California, còn nắm đầy đủ nhất những gì đã học được ở Hàn Bái Đường*. Trong khi đó một số môn sinh Hàn Bái Đường lại rất thành công, thành danh ở những võ phái khác như võ sư Đặng Thông Phong, Nguyễn Long Vân….Điều đó giải thích tại sao Hàn Bái Đường vắng bóng khá lâu trong làng võ thuật Việt Nam cũng như ở hải ngoại. Năm 1960, Hàn Bái Đường ngưng hoạt động.

* Muốn tìm hiểu thêm về Hàn Bái Đường, xin liên lạc võ sư Hà Kim Danh ở số điện thoại 714-360-7657 hay qua địa chỉ email: danhha40@yahoo.com